Kropsterapeutisk behandling, der giver mennesker adgang til deres fulde potentiale

En kropsterapeutisk behandling hos BEI, tager som oftest afsæt i en konkret problemstilling i det fysiske, følelsesmæssige eller intellektuelle plan. Behandlingen har til formål at bringe bevægelse og mulighed for forandring ind i de områder i livet, der er stagneret og smertefulde, så en større bevægelsesfrihed bliver mulig igen.

Tilføj din overskrift her

På det fysiske plan arbejdes der med gennemstrømning til kroppen, så kroppen kan finde sin naturlige balance. Kroppen påvirkes i sine spændingsmønstre af både følelser og tankemønstre, så derfor undersøger vi sammen om de følelsesmæssige reaktioner er optimale og alderssvarende, eller om vi handler ud fra Indre Barn problematikker og kommer til at lade umoden følelser styre vores hverdag.
   Det Indre Barn vil opleve verden mere stor og skræmmende end vores voksne selv og finder derfor ofte sig selv hjælpeløs og i offeret rolle – eller modsat i voldsomme vredesudbrud, hvor de ikke er berettiget. Store følelsesmæssige udsving tærer på vores system og Indre Barn forhindrer os desuden i at se verden klart ud fra vores reelle ressourcer og handlemuligheder.

Tilføj din overskrift her

Vores intellektuelle center elsker en god historie – også mere end faktisk at forholde sig til livet som det er. Hovedet kan trække os med på alt fra fantastiske fremtidsvisioner til konstante graverier i fortidens synder og på den måde sætte følelser og kroppen i unødvendigt oprør og stressbelastning. Hovedet er hurtigt og trækker et tempo ned over resten af vores system, som krop og følelser faktisk ikke kan håndtere.

Tilføj din overskrift her

Hvis vi skal have det rigtigt godt  – og give sjælen en chance for at blive hørt i vores liv, skal vores centre arbejde sammen. Det inviterer og stimulerer vi krop, følelser og tanker til under behandlingen, så du kan gå ud i verden, lidt klogere på dig selv og med værktøjer til at begynde at undersøge livet fra et mere bevidst udgangspunkt.